Tìm tour du lịch

In ấn sách hội thảo

Dịch vụ tài liệu, văn phòng phẩm, in ấn.

21/03/2019

Dịch vụ văn phòng phẩm là một trong những dịch vụ mà Osscar cung cấp đi vào hoạt động sẽ giúp nhân dân giải quyết tất cả các đơn hàng liên quan đến tài liệu, văn phòng phẩm, in ấn; sự kiện, hội thảo, chuyển phát nhanh. Dịch vụ bao gồm các gói dịch vụ và những cam kết về dịch vụ, cụ thể: