Tìm tour du lịch

Các cấp độ Team building

Phân loại Teambuilding

21/03/2019

Teambuilding là một dạng đào tạo" ngoài công việc", thường tổ chức ngoài trời theo kiểu kết hợp giữa hoạt động dã ngoại và đào tạo các trò chơi mang tính tập thể cao.