Tìm tour du lịch

Teambuilding Lòng Tin

16/09/2016 08:27 • Chương trình Team Building • lượt xem

Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến ước mơ thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.
Thứ đắt giá nhất trên thế gian này là lòng tin. Nó có thể mất hằng năm để có được, nhưng nó cũng bị đánh mất chỉ trong vài giây.
Lòng tin là thứ vô cùng quan trọng, lấy ý tưởng từ lòng tin trong công việc, chúng tôi xây dựng lên chương trình Teambuilding Lòng Tin  
 
Chương trình Teambuilding Lòng Tin
 
Trải qua 4 chặng của chương trình, tạo lòng tin cho bạn bè, đồng nghiệp, đối tác cùng nhau giành thắng lợi  
 
Chặng 1: Tôi tin bạn
Chặng 2: Nào ta cùng đếm
Chặng 3: Mát xa cho nhau
Chặng 4: Keo sơn một nhà
 
Ý nghĩa: Đôi khi con người ta sống quá vội vã mà dần mất đi hình ảnh mình trong  mắt người khác. Đôi khi vì những bon chen của cuộc sống mà làm mất đi niềm tin trong mắt mọi người. Hành trình Teambuilding Lòng Tin giúp chúng ta tìm được niềm tin lẫn nhau giữa các cá nhân trong tập thể, cùng hiểu nhau, chung sức chung lòng cùng nhau tiến về phía trước.