Tìm tour du lịch

Teambuilding Khám Phá Bản Thân

16/09/2016 08:27 • Chương trình Team Building • lượt xem

Việc khó nhất để đưa bạn đến với thành công trong tương lai chính là bạn phải hiểu bản thân mình ở hiện tại. Hiểu rõ bản thân, hiểu rõ thế mạnh cũng như điểm yếu của mình, khám phá chính bản thân, phát huy tối đa điểm mạnh, hạn chế điểm yếu để thành công trong tương lai.  
teambuilding-kham-pha-ban-than  
Với mong muốn khám phá và hiểu rõ chính bản thân mình, hành trình theo chương trình tìm kiếm khám phá bản thân sẽ giúp bạn tự tin hơn, hiểu rõ được bản thân mình hơn qua những chặng đường của Team  
Teambuiling Khám Phá Bản Thân  
Dọc theo hành trình khám phá bản thân mình là 4 chặng của chương trình:   Chặng 1: Tôi là ai? Chặng 2: Những chiếc ghế êm ái Chặng 3: Ai là người may mắn? Chặng 4: Khám phá bản thân   Ý nghĩa: Tạo sự đoàn kết gắn bó với các thành viên trong nhóm, giúp cho mọi người gần gũi nhau, hiểu nhau hơn. Khám phá được bản thân mình, hạn chế những điểm yếu để tiến tới thành công.